سایه

من همان‌قدر واقعی هستم که سایه ام، ولی هر دو وجود داریم، وجود داریم ولی حقیقت نداریم

/ 3 نظر / 10 بازدید
M!NA

معنا خیلی عمیق بود زیر بارش له شدم[خنثی][تایید]

عشق یکی خدام یکی

واقعا زیباوقشنگ بوووووووووووووووووود لاییییییییییییییییییییییک داری[گل][لبخند]

عشق یکی خدام یکی

اوج محبت رانمی توان باپیامک تقدیم کرد ازهمین فاصله خاک پای خوبانیم[گل]